D3569e547d58f438e4633028f6f185e0eee17bd1af9a863bfee4d9ba041098f8

Шницел от патладжан и сирене

3,60 лв. 350 г